Archive for the 'Social Responsibility' Category

CANSA Relay For Life: Ons was daar!

ASL_2Die Helderberg het van 2 tot 3 Maart 2013 sy eerste CANSA Relay For Life gehou en ons by Aucamp Scholtz Lubbe het met oorgawe daaraan deelgeneem.

CANSA Relay For Life bied ‘n geleentheid vir die gemeenskap om op ‘n besondere wyse deel te neem aan die stryd teen kanker en diegene te eer wat deur kanker geraak is.

Dis ‘n prettige deurnag-spanbyeenkoms wat bewusmaking van kanker bevorder en noodsaaklike fondse genereer om kanker te bestry. Tydens die byeenkoms onderneem spanne van 10 tot 15 vriende, bure, families of werkskollegas dat, vir 12 ure aaneen, ten minste een van die spanlede om ‘n baan sal loop om sodoende te simboliseer dat kanker nooit “slaap” nie. Spanne kamp oornag rondom die baan en geniet vermaak, pret en ‘n feestelike atmosfeer.

ASL het twee spanne ingeskryf en die uitmuntende spangees was aansteeklik. Ons het saam-saam om die baan gestap en daar was natuurlik ‘n hele paar fikse spanlede wat gedraf het. Die spanne was baie gretig om aan die pajamarondte, hoëhakskoenrondte, die agteruitstaprondte, die sokkierondte en die “musical chairs” deel te neem. Die musiek het die spangees die hele nag lank hoog gehou.

‘n Groot pluimpie aan een van ons spanlede wat dwarsdeur die nag gestap het en ‘n totale afstand van 52 km afgelê het. Voorwaar ‘n prestasie vir iemand wat self ‘n kankerlyer is en daagliks ‘n stryd daarteen voer!

Dit was vir ons ‘n voorreg en ‘n belewenis om aan hierdie wêreldwye gebeurtenis deel te neem en, te midde van die prettigheid, geliefdes en bekendes wat nie meer met ons is nie te onthou en ook dankbaarheid te ervaar oor diegene wat ‘n tweede kans gekry het in die stryd teen kanker.

ASL_2a

Ons sien met afwagting uit na die 2014 CANSA Relay for Life!

Vir meer inligting besoek: http://www.relayforlife.co.za

ASL_2b

Advertisements

ASL – Aanhouwen Gholfdag 2013

ASL_6

Die jaarlikse ASL-Aanhouwen Gholfdag is vanjaar op Donderdag 14 Maart op die Strand Gholfbaan gehou. Ons was geseënd met perfekte sonskyn en ‘n windstil dag. Daar is met groot entoesiasme voorberei en Aanhouwen se mense het fluks gehelp om alles vir hierdie groot dag op hul kalender, reg te kry. Soos in die verlede was dit weer ‘n vol baan en ons is besonder dankbaar dat soveel vierballe ingeskryf het.

Die spelers kon getuig van ‘n baie lekker dag se gholf en het daarna die ete, die prysuitdeling (waar hulle almal pryse ontvang het) en die veiling geniet. Ons hartlike dank aan al die borge en donateurs wat hierdie jaarlikse instelling baie getrou en ruimhartig ondersteun. Aanhouwen se netto opbrengs vir die dag was ongeveer R280 000 – ‘n uitsonderlike prestasie gegewe die huidige ekonomiese omstandighede. Ons plaas graag hieronder ‘n lys van al die persone en instansies wat finansieel bygedra het om die geleentheid moontlik te maak.

Ons wil graag vir ons eie gholfspan, Arnold Scholtz, Jaco van Straaten, Cecil Mulligan en Ivan Theron, baie dankie sê vir hul pragtige spangees die dag op die baan en hulle terselfdertyd gelukwens dat hulle nie hierdie jaar die “sagieprys” gekry het nie! Dankie ook aan Ceri-Anne Hill, Gerrit Nieuwoudt, Sarel Watkins en Lenita van der Merwe wat ASL die dag by die eerste putjie verteenwoordig het en die dames van Aanhouwen met die aand se verrigtinge bygestaan het om te verseker dat alles vlot verloop.

Dit was vir ons ‘n besondere voorreg om vir die agtste agtereenvolgende jaar as hoofborg met Aanhouwen en hul gholfdag geassosieer te wees. Ons sien met afwagting uit na die 2014-gholfdag en glo dat dit weer eens ‘n hoogtepunt op die gholfspelers se jaarprogram sal wees.

ASL_6a

Casual day stickers in support of Aanhouwen

As in the past Aucamp Scholtz Lubbe will this year be closely involved with the national Casual Day initiative in cooperation with Aanhouwen and Green Spot Marketing.

Casual Day stickers cost R10 and Aanhouwen will receive R4 of every sticker we sell. The funds raised assist Aanhouwen greatly to see to the needs of the unbelievably special persons in their care. Casual Day and the sale of stickers is one of three fundraising projects undertaken each year by Aanhouwen, the other two being the Aucamp Scholtz Lubbe/Aanhouwen Gholf Day and the Aanhouwen Open Day in October.

This year we shall once again take to the streets to sell stickers to the public from Friday 31 August until 7 Friday September between 07:00 and 08:00 daily. Look out for us at the Lord Charles crossing, the Victoria Street/N2 crossing and the Main Road/Victoria Street crossing. Bring all your change to support our effort.

You are very welcome to come and buy Casual Day stickers at our Reception for distribution to your staff, family, friends, acquaintances and neighbours! Call Joey on 021 840 1600 for stickers – we’ll arrange for them to be delivered to you!

Plakkers vir Loslitdag ter ondersteuning van Aanhouwen

Soos in die verlede sal Aucamp Scholtz Lubbe hierdie jaar nou betrokke wees by die nasionale Loslitdag-inisiatief, in samewerking met Aanhouwen en Green Spot Marketing.

Plakkers vir Loslitdag kos R10 elk en Aanhouwen kry R4 van elke plakker wat ons verkoop. Die fondse wat ingesamel word help Aanhouwen baie om vir die ongelooflik spesiale persone daar by hulle te kan sorg. Loslitdag en die verkoop van die plakkers is een van die drie groot fondsinsamelingsprojekte wat Aanhouwen elke jaar onderneem.  Die Aucamp Scholtz Lubbe/Aanhouwen-Golfdag en die Aanhouwen Opedag in Oktober is die ander twee.

Vanjaar vaar ons weer die strate in om plakkers aan die publiek te verkoop van Vrydag 31 Augustus tot Vrydag 7 September,  tussen 07:00 – 08:00 daagliks.  Kom soek ons gerus by die Lord Charles kruising, die Victoriastraat/N2 kruising, asook die Main Road/Victoriastraat kruising en bring al u kleingeld om ons blikskudpoging te ondersteun.

U is baie welkom om Loslitplakkers by ons Ontvangs te kom koop en uit te deel aan al u werknemers, vriende, familie, kennisse en bure!  Skakel gerus vir Joey by 021 840 1600 vir plakkers – ons  sal reël dat dit by u afgelewer word!

Die bloed vloei weer

Een van die maniere waarop Aucamp Scholtz Lubbe voortbou op die lank gevestigde verbintenis tot gemeenskapsdiens is die gereëlde beskikbaarmaking van sy perseel aan die Wes-Kaapse Bloedoortappingsdiens vir bloedskenking uit eie geledere, asook deur mede-sakelui en lede van die publiek.

Die datums waarop die bloed, by wyse van spreke, andermaal vanjaar by Aucamp Scholtz Lubbe vir ’n goeie saak sal vloei, is soos volg:

16 Maart

18 Mei

13 Julie

14 September

16 November

Ons nooi u graag om deel te neem aan en deel te bly van hierdie inisiatief.

  • Navrae hieroor kan gerig word aan Wilma Perold by 021 840 1600 of wilma@asl.co.za


Follow ASL on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other followers

Advertisements