Sekere kostes bly onveranderd

In ‘n tyd waar die meeste van ons kliënte besonder bewus is van kostes is dit vir ons belangrik om te verseker dat hulle ingelig is oor die kostes wat hulle vir ons dienste moet betaal en gerus kan wees dat hulle waarde vir hulle geld kry. Daar word deurlopend meer belasting-, statutêre- en ander vereistes aan besigheidsentiteite, werkgewers en belastingpligtiges gestel en dit is ons erns om te verseker dat daar aan hierdie vereistes voldoen word. Hierdie voldoening gaan vanselfsprekend gepaard met koste-implikasies en dit is gewoonlik kostes waaroor nie ons of ons kliënte beheer het nie.

In ons nuusbrief van Oktober 2012 het ons ons kostestruktuur in besonderhede uiteengesit ten einde dit vir ons kliënte makliker te maak om ons fakture te verstaan en te beoordeel.

Indien daar aanpassings aan ons tariewe aangebring moet word, gebeur dit gewoonlik aan die begin van die jaar, in Januarie.

Dit is vir ons aangenaam om u in kennis te stel dat ons geen aanpassings aan ons tariewe vir 2013 aangebring het ten opsigte van ons maatskappy-sekretariële dienste (van toepassing op maatskappye en beslote korporasies) nie, en ook nie vir ons trustadministrasiedienste (insluitende ons optrede as onafhanklike trustee van u trust) nie. Dit beteken dat hierdie dienste steeds aan u gelewer sal word teen die 2012-tariewe, en in sommige gevalle selfs dié van 2011.

Dit is vir ons belangrik om voortdurend ons kostes te beoordeel aan die hand van wat in die mark gebeur en ons is bly om te sê dat ons kostestruktuur baie gunstig vergelyk met dié van ons mededingers. Ons wil egter ook nie ons gehaltediens inboet deur ons tariewe te laag vas te stel nie.

Indien daar enige onduidelikheid oor ons kostestruktuur bestaan is u welkom om die direkteur wat met u sake werk hieroor te skakel. U is natuurlik ook welkom om ons te skakel sou u ‘n kwotasie verlang vir die lewering van bepaalde dienste.

Untitled-1

Advertisements

Follow ASL on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other followers

Advertisements

%d bloggers like this: