Notules van direksievergaderings

Kliënte word herinner aan die wetlike vereistes rakende direksievergaderings soos bepaal in Art. 73 (6), (7) en (8) van die Maatskappywet, 71, 2008.

Die Wet vereis dat ‘n maatskappy notule moet hou van die vergaderings van die direkteure en van enige van die direkteure se komitees en dat ‘n meerderheid van direkteure op ‘n direksievergadering teenwoordig moet wees voordat enige besluit geneem word. Elke besluit wat deur die direkteure geneem word, asook enige verklaring wat deur ‘n direkteur gemaak word, moet in die notule opgeneem word. ‘n Besluit van die direkteure tree in werking op die datum van die besluit tensy daar in die besluit wat geneem word ‘n ander datum van inwerkingtreding bepaal word. Aandag word in die besonder gevestig op die vereiste dat besluite gedateer en opeenvolgend genommer moet word.

Indien ‘n maatskappy se Akte van Inlywing daarvoor voorsiening maak mag ‘n direksievergadering ook deur middel van elektroniese kommunikasie gehou word of mag een of meer direkteure deur middel van elektroniese kommunikasie aan ‘n vergadering deelneem. Die voorwaarde is dat die elektroniese kommunikasie-medium toelaat dat alle deelnemers met mekaar kan kommunikeer sonder dat ‘n tussenpersoon betrokke is.

‘n Notule of besluit wat deur die voorsitter van ‘n direksievergadering of die voorsitter van die volgende vergadering onderteken is dien as bewys van die verrigtinge van die vergadering of van die aanvaarding van die betrokke besluit.

Indien u meer inligting in hierdie verband verlang is u welkom om u navraag aan pty@asl.co.za te stuur.

Advertisements

0 Responses to “Notules van direksievergaderings”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
Follow ASL on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other followers

Advertisements

%d bloggers like this: