Salarislas hoef geen meulsteen te wees nie.

Behoorlike salarisadministrasie stel uitsonderlik hoë eise aan werkgewers. Daarom is die uitkontraktering van hierdie noodsaaklike en veeleisende funksie vir talle werkgewers ’n sinvolle en kostedoeltreffende alternatief.

Dis dié besef, tesame met die blywende behoefte om die lewe van ons kliënte vanweë ons dienslewering makliker te maak, wat regstreeks daartoe meegewerk het dat Aucamp Scholtz Lubbe al die nodige gedoen het om hom in staat te stel om ook in hierdie opsig ’n omvattende diens aan kliënte te lewer. In die woorde van Arnold Scholtz: “Ons wil, sover moontlik, dienste lewer wat ons kliënte in staat sal stel om spesifiek te fokus op die bevordering van hul besigheidsbelange. Die behartiging van hul salarisadministrasie is ongetwyfeld een van die belangrikste maniere waarop ons dit kan doen.

”Onder die kundige leiding van Corné Moss, ons salarisburo-administrateur wat voorheen 20 jaar by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens gewerk het, sluit ons salarisadministrasiedienste die volgende in:

• Die prosessering van maandelikse salarisse en lone, met inagneming van oortydbesoldiging en ander voordele en aftrekkings;

• Die generering van elektroniese- of vooraf-verseëlde salarisstrokies;

• Die elektroniese en stiptelike betaling van alle salarisse en verwante gelde, soos vir die Lopende Betaalstelsel, Werkloosheidversekeringsfonds en Vaardigheidontwikkelingsheffing;

•    Die prosessering van alle rekonsiliasies, die indiening van alle statutêre opgawes, en die uitreiking van IRP5’e en IB3A’s.

•    Die voltooiing van die Verdienste opgawe vir die Vergoedingskommissaris

•    Die voltooiing van die kwartaallikse verslae van die Departement Statistiek.

Kontak gerus vir Corné Moss of Christa Marais by 021 840 1600 of onderskeidelik by corne@asl.co.za en christama@asl.co.za indien u meer oor hierdie diens te wete wil kom.

Advertisements

1 Response to “Salarislas hoef geen meulsteen te wees nie.”


  1. 1 verdien 2013/07/09 at 1:59 am

    Hiya. I found your blog working with msn. That is certainly a particularly savvy article. I’ll ensure that you bookmark that as well as get back to continue reading within your information. Just article. I am going to unquestionably recovery.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Follow ASL on Twitter

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 10 other followers

Advertisements

%d bloggers like this: