SAID draai krane stywer met nuwe opgawe

Die voltooiing en indiening van ’n nuwe, aanvullende belastingverklaring – bekend as IT14SD – is Suid-Afrikaanse maatskappye en beslote korporasies se voorland ingevolge ’n besluit van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID). Die verklaring, wat die rekonsiliasie behels van Inkomstebelasting, Belasting op Toegevoegde Waarde, Werknemersbelasting en Aksynsbelasting, sal op skriftelike versoek van die SAID deur die tersake onderneming ingedien moet word.

  • In gevalle waar die SAID ons dienooreenkomstig verwittig, sal ASL die tersake kliënt daarvan in kennis stel. Ons stel ons graag beskikbaar vir die verlening van bystand met die voltooiing en indiening van IT14SD-opgawes, met dien verstande dat ons ’n bykomende fooi vir hierdie aanvullende diens sal hef.
Advertisements

0 Responses to “SAID draai krane stywer met nuwe opgawe”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: